Strifast Fastighetssystem

Strifast Fastighetssystem

Ett funktionsrikt och omtyckt fastighetssystem för små och medelstora företag

Arbeta smart och väx med Strifast

Strifast är uppbyggt av ett antal moduler och tillval som enkelt, effektivt och prisvärt hjälper er att hantera er förvaltning.


Med Strifast får du ett omtyckt och väl beprövat fastighetssystem.

Strifast Fastighetssystem

Moduler

Strifast är uppbyggt av ett antal moduler som enkelt, effektivt och prisvärt hjälper er att hantera er förvaltning. Modulen Strifast Hyra utgör kärnan i Strifast runt vilken helt integrerade tillval och moduler kopplas på i takt med att behoven förändras.

Integration

Strifast har direktintegration med Ekopost, Fastighetsägarnas Dokument, Fortnox, Visma eEkonomi och Visma Administration. Om systemet ni vill integrera med inte har stöd för integration via öppna API:er finns möjligheten att göra en filbaserad integration.

Tillval

Strifast kan byggas på med ett antal olika tillval, t.ex. dokumenthantering, hantering av komplexa lokaler, samfakturering och säljstöd (bostadskö). Arbeta smart och väx i takt med att behoven förändras.

Rapporter

I Strifast får du tillgång till ett stort antal standardrapporter med kompletta exportmöjligheter till Excel för mer djupgående analyser. Rapportgeneratorn är mycket flexibel och ger dig stor möjlighet att påverka urval, sortering och gruppering. Du kan på ett enkelt sätt anonymisera personuppgifter.

Överskådlighet

I Strifast får du kontroll och överblick över verksamheten. Funktioner och register är lättåtkomliga. Du slipper hoppa runt i systemet och förlora fokus. Strifast hjälper dig att utvecklas och arbeta effektivare.

Läs mer om hur Strifast kan effektivisera och förenkla din vardag.

Några intryck från våra användare

Vi är moderna och nytänkande. Vår idé är enkel, vi vill kunna hjälpa bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare till att kunna få en enkel vardag. De tjänster vi erbjuder är fastighetsskötsel, lokalvård samt teknisk och ekonomisk förvaltning.

Vi använder Strifast och Visma Administration. Strifast passar vår förvaltning mycket bra och är enkelt att arbeta med. Strifast BRF-modul har en komplett hantering av bostadsrätter och programmet har många anpassade och smarta funktioner som underlättar vårt arbete.

– Johan Ivarsson, delägare Västporten 

Vi har använt Strifast sedan det lanserades och har aldrig haft anledning att byta. Tillsammans med Fortnox har vi tillgång till alla de funktioner vi behöver för att kunna bedriva en kostnadseffektiv förvaltning och bokföring.

– Martin Häglund, delägare Skansporten Fastighetsförv.

Vårt lokalbestånd kräver ett hyressystem som är välutvecklat, användarvänligt, flexibelt, lätt att integrera, utvecklingsbart - till rimliga kostnader. Strifast uppfyller detta med råge och stödjer oss i vår kunddialog. Systemet erbjuder även många möjligheter som vi i dagsläget inte utnyttjar.

– Tommy Widing, controller Schenker Property AB

Nyheter i korthet


Från och med den 1 juli upphör vi med telefontiden 10:00-12:00.


För supportrelaterade ärenden finner ni information på supportsidan.


Vid övriga ärenden skickar ni ett mejl till info@strifast.se