Strifast Översikt

Strifast Fastighetssystem

ÖVERSIKT

Med Strifast vänder vi oss till växande småföretag upp till medelstora företag. Strifast är byggt för förvaltning av både eget innehav och administrativ förvaltning för exempelvis en servicebyrå.


Strifast är uppbyggt av ett antal moduler som enkelt, effektivt och prisvärt hjälper er att hantera er förvaltning.

Strifast Hyran

För kvalificerad hantering och administration av hyresgäster, hyreskontrakt, lägenheter, lokaler, P-platser, garage, arrenden mm.

Flera olika tillval för att hantera olika typer av förvaltningar. Många olika typer av tilläggsdebiteringar. Register för fastighetsägare, område, fastigheter, byggnader, uppgångar, lägenheter, lokaler och hyresgäster.


Strifast Hyra omfattar de funktioner som krävs för en effektiv hyresadministration.

Strifast BRF

Ett starkt stöd för fövaltning av bostadsrättsföreningar. Här hittar du smarta funktioner för att hantera försäljningshistorik, kapitaltillskott, kontrolluppgifter mm.


Vill du använda Strifast för att skapa din underhållsplan lägger du till modulen Strifast Underhåll. En bra underhållsplan ger dig full koll på fastighetens skick och kommande behov.

Strifast Underhåll

Ett komplett system för underhållsplanering av lägenheter, lokaler, byggnader och markanläggningar. Med systemets analysmöjligheter skapar du enkelt en underhållsplan för 10, 20 eller valfritt antal år, med kostnadsspecifikation för varje enskilt år.


Använd Excels grafiska presentationer för en lättfattlig presentation för styrelsen eller en bostadsrättsförening.

Strifast Serviceanmälan

Förenklar arbetet med akuta fel och serviceåtgärder i lägenheter, byggnader och andra anläggningar. Med rapport- och statistikmöjligheterna är det enkelt att följa upp att alla jobb är utförda, vilket underlättar kommunikationen med hyresgästerna.

Strifast Integrationer

Strifast har direktintegration med Ekopost, Fastighetsägarnas Dokument, Fortnox, Visma eEkonomi och Visma Administration.


Om systemet ni vill integrera med inte har stöd för integration via öppna API:er finns möjligheten att göra en filbaserad integration.


Genom att integrera Strifast med ditt ekonomisystem effektiviserar du din företagsadministration och undviker onödigt dubbelarbete.

Vill du veta mer?

Boka en kostnadsfri webbvisning