Strifast Integrationer

Strifast Fastighetssystem

Integrationer

Strifast har direktintegration med Ekopost, Fastighetsägarnas Dokument, Fortnox, Visma eEkonomi och Visma Administration.


Om systemet ni vill integrera med inte har stöd för integration via öppna API:er finns möjligheten att göra en filbaserad integration.

Arbeta smart och väx med Strifast

Genom att integrera Strifast med ditt ekonomisystem effektiviserar du din företagsadministration och undviker onödigt dubbelarbete.

Ekopost

Ekopost kombinerar det bästa av två världar vad gäller traditionell fysisk postdistribution och de nya digitala möjligheter som nu ges.


Med Ekopost förenklar och effektiviserar du hanteringen jämfört med dagens tidskrävande och kostsamma hantering av avier, både postalt och digitalt.


Strifast har en sömlös integration med Ekopost som bland annat ger dig möjlighet att skicka elektroniska fakturor till dina privatkunder.


Vi ser att allt fler av våra kunder distribuerar sina hyresavier via de olika kanaler Ekopost erbjuder.

Fortnox

Integrera Strifast Fastighetssystem med Fortnox och du kan enkelt och säkert föra över bokföringsverifikat från Strifast till Fortnox.


Utförliga kontroller utförs i samband med överföringen. Påträffas fel presenteras en åtgärdslista. Först när kontrollen inte stöter på något fel skapas verifikatet i Fortnox.


Integrationen med Fortnox ger hög spårbarhet vilket underlättar avstämningsarbetet.

Visma

Visma har ekonomisystem som passar för alla - från mindre verksamheter till lösningar för stora företag och offentlig sektor. 


Strifast har direktintegration med Visma eEkonomi och Visma Administartion och Visma Compact.


Strifast har filbaserad integration med Visma Business och Visma Control.


Vi är av Visma SPCS AB utsedda till Visma Certified Partner.

Fastighetsägarnas dokument

Du kommer långt med dokumentmallarna i Strifast som kan redigeras efter eget tycke och smak.


Vill du vara säker på att alla avtal är uppdaterade efter senaste lagstiftningen är Fastighetsägarnas dokument det givna valet. Det gör att du som kund kan känna dig trygg och säker. Vi ser behovet extra tydligt vid tecknande av lokalavtal.


Med hjälp av integrationen mot Fastighetsägarna dokument kan du enkelt upprätta och samla alla dina avtal på ett ställe.

Vill du veta mer?

Boka en kostnadsfri webbvisning