Programhjälp

Strifast Fastighetssystem

Programhjälp

Kom igång guider

Guider som på ett lättsamt sätt tar upp och förklarar grundläggande begrepp och funktioner i Strifast.


Användargränssnittet (pdf) Här får du chansen att bekanta dig med användargränssnittet i Strifast. Vi beskriver bl.a. systemskalet och dess vyer, hur ett register fungerar samt hur du kan underlätta ditt arbete med hjälp av utsökningar.


Strukturen (pdf) Här tittar vi närmare på fastighets-, objekts- och kontraktsstrukturen i Strifast. För att kunna arbeta effektivt i Strifast är det viktigt med en grundläggande förståelse för strukturen.


Hyressättningen (pdf) Här tittar vi närmare på hyressättningsmodellerna i Strifast samt hur du använder tillägg och index.


Hyresfaktureringen (pdf) Här får du chansen att bekanta dig med hyresfaktureringen i Strifast. Vi presenterar en lämlig arbetsgång som du kan utgå från när du ska utforma och dokumentera er egen arbetsgång.


BRF (pdf) Här tar vi oss en titt på tillvalet BRF.


Kravhantering (pdf) När en hyresgäst inte betalar hyran i tid är det mycket viktigt att ha en fungerande bevaknings- och kravrutin. Här får du chansen att bekanta dig med kravhanteringen i Strifast.

Snabbguider

Snabbguiderna är korta, enkla anvisningar för hur du hanterar olika moment i Strifast.


Autogiro (pdf) Avsedd för de personer i företaget som hanterar anslutning av hyresgäster till betalning via bankgirots autogiro.


Kortkommandon (pdf) Strifast innehåller en mängd genvägar och kortkommandon som hjälper dig att minimera antalet musklick och göra ditt dagliga arbete effektivare. För att hjälpa dig att arbeta smartare och snabbare har vi samlat de mest användbara genvägarna i denna guide.


Nedanstående snabbguider är främst avsedda för IT-konsulter och superuser (systemadministratör) i Strifast.


Applikationsdata (pdf) Mappen för applikationsdata spelar en värdefull roll för Strifast. Här tittar vi närmare på placering och behörighetssättningar.


Flytta Strifast (pdf) Det är möjligt att flytta Strifast från en gammal till en ny dator eller server. Här har vi sammanställt vad du behöver tänka på och ta hänsyn till vid flytt av Strifast.


Kända problem (pdf) Sammanställning av de vanligaste problemen som kan uppstå i Strifast och förslag på hur du åtgärdar dem.


Behöver du utbildning?

Vi skräddarsyr våra utbildningar och konsultationer helt efter era frågeställningar och behov.

Våra avtal

Här kan du ta del av de villkor som gäller vid användning av programvaran Strifast.


Avtalsvillkor (pdf)