Strifast Serviceanmälan

Strifast Fastighetssystem

Serviceanmälan

Strifast Serviceanmälan Förenklar arbetet med akuta fel och serviceåtgärder i lägenheter, byggnader och andra anläggningar.


Med rapport- och statistikmöjligheterna är det enkelt att följa upp att alla jobb är utförda, vilket underlättar kommunikationen med hyresgästerna.

Serviceanmälan (felanmälan)
Serviceanmälan (felanmälan)
Serviceanmälan kan göras på objekts- och enhetsnivå vilket skapar förutsättningar för spårbarhet och uppföljning.
Bevakning och uppföljning
Bevakning och uppföljning
Vid bevakning och uppföljning finns det bra utsökningsmöjligheter och rapporter som underlättar arbetet.

Vill du ha full koll på fastighetens skick och kommande behov? 


Strifast Underhåll fungerar väl tillsammans med Strifast Serviceanmälan.


Med systemets analysmöjligheter skapar du enkelt en underhållsplan för 10, 20 eller valfritt antal år, med kostnadsspecifikation för varje enskilt år.

Vill du veta mer?

Boka en kostnadsfri webbvisning