Strifast Underhåll

Strifast Fastighetssystem

Underhåll

Strifast Underhåll Ett komplett system för underhållsplanering av lägenheter, lokaler, byggnader och markanläggningar.


Med systemets analysmöjligheter skapar du enkelt en underhållsplan för 10, 20 eller valfritt antal år, med kostnadsspecifikation för varje enskilt år.

Objektsunderhåll
Objektsunderhåll
Underhållsplanering av lägenheter och lokaler.
Enhetsunderhåll
Enhetsunderhåll
Underhållsplanering av byggnader och markanläggningar.

Vill du förenkla arbetet med akuta fel och serviceåtgärder? 


Strifast Serviceanmälan fungerar väl tillsammans med Strifast Underhåll.


Med rapport- och statistikmöjligheterna är det enkelt att följa upp att alla jobb är utförda, vilket underlättar kommunikationen med hyresgästerna.

Vill du veta mer?

Boka en kostnadsfri webbvisning